Bitcoin Skatterådets afgørelse

Ved kendelse af 25. marts 2014 kom Skatterådet med sin afgørelse omkring Bitcoin. Skatterådet konkluderede – ikke overraskende – at Bitcoin ikke er en valuta.

Men herefter kom Skatterådet med 3 overraskende udmeldinger.

1. Man nægter at anerkende Bitcoin som betaling:

Skatterådet meddelte, at hvis man modtager betaling i Bitcoin, skal det sidestilles med, at man først har fået pengene i danske kroner (eller anden anerkendt valuta), og herefter har købt Bitcoin for pengene ud fra en privat interesse for Bitcoin, der er virksomheden fuldstændig uvedkommende.

Det skal altså ikke betragtes som en byttehandel, hvilket umiddelbart er det mest nærliggende. Selvom Skatterådet ikke direkte har taget stilling hertil, må det medfører, at der ikke skal være moms på Bitcoins, når de skifter ejer i forbindelse med køb.

Det er uafklaret om betaling i Bitcoins skal betragtes som en privat hævning for virksomhedsejeren, når virksomheden modtager betaling i Bitcoins, hvilket ville være den naturlige konsekvens af Skatterådets synpunkt.

2. Gevinster på Bitcoins er skattefri

Skatterådet meddelte, at gevinster på Bitcoin som udgangspunkt er skattefire, da det skal sidestilles med salg af privat indbo. Har man en egentlig virksomhedsaktivitet med løbende køb og salg af Bitcoin, hobby-virksomhed eller erhvervsmæssig-virksomhed, skal gevinsterne dog beskattes.

Er der tale om egentlig erhvervsmæssig Bitcoin-virksomhed, vil underskud tillige kunne fratrækkes. Men ikke hvis hobby-Bitcoin-virksomhed. Man betragter således ikke Bitcoin som et spekulationsaktiv på samme måde som guldbarer og uindfattede diamanter.

Der er tale om et spekulationsaktiv, hvis formålet med at erhverve aktivet er at videresælge det med fortjeneste. Man kunne måske nok med rette argumentere for, at Bitcoin netop erhverves med henblik på salgsfortjeneste. Men ikke ifølge Skatterådet.

3.Udgifter til Bitcoin-exchangeren er ikke fradragsberettiget

Skatterådet meddelte tillige, at den erhvervsvirksomhed, der køber erhvervsaktiver med Bitcoin ikke har fradrag for den omkostning virksomheden har til Bitcoin-exchangeren – og dette selvom sælger insisterer på betaling i Bitcoin – f.eks. fordi sælgeren ikke har nogen bankkonto.

Comments

  1. Afgørelsen vil blive påklaget til Landsskatteretten

  2. Yes! Finally something about bitcoin.

Speak Your Mind

*