Grænseoverskridende fusion

En fusion med et udenlandsk selskab eller fusioner mellem udenlandske selskaber kræver indblik, viden og ekspertise, for hvilke regler gælder på området? Og hvordan skal vi som selskab forholde os til grænseoverskridende fusion?

Viden og know-how                                  

Ved en grænseoverskridende fusion ophører et selskab i et land og overfører sine aktiver og passiver til et modtagende selskab i et andet land. Er der efter fusionen stadig aktivitet i det land, hvor det indskydende selskab var beliggende, udøves denne aktivitet herefter af det modtagende selskab via eksempelvis en filial eller en fast ejendom.

Cph-revision har viden og know-how til at rådgive dig omkring grænseoverskridende fusion.

Ejet og ledet af godkendte revisorer og skatterådgivere kender vi området og har derudover stor ekspertise og know-how indenfor en bred vifte af områder såsom skatterådgivning, selskabsret, kreditorbeskyttelse og skattefri investering.

Har du brug for nærmere information om hvad vi kan hjælpe dig med i forbindelse med grænseoverskridende fusion? Hos Cph-revision står godkendte revisorer og skatterådgivere klar med viden og know-how i forbindelse med grænseoverskridende fusion.