Skattesager i Landsskatteretten (Skatteankestyrelsen)

Skattesager

Skattesager føres for private og virksomheder

Skattesager føres for virksomheder og private, og vi gør det ofte efter “no cure no pay”. Vi starter med en vindervurdering af skattesagen. Er skattesagen holdbar, fører vi gerne sagen i Skatteankestyrelsen. Vi fører dog kun skattesager, hvor der er omkostningsgodtgørelse. Omkostningsgodtgørelsen er 50 % i tabte skattesager og 100 % i vunde skattesager. Du kan dog øge dit tilskud ved at melde dig ind i foreningen rimelig-skat.

Det er en velkendt sag, at den juridiske præcision i SKATs afgørelser er blevet voldsomt forringet de seneste år, jf. hjemmesiden rimelig-skat , hvorfor det ofte kan betale sig at klage.

Vi benytter Skatterevisor Thorbjørn Henriksen (Master of Tax law) til at føre din Skattesag (se CV). Vedkommende har 22 års erfaring i føring af skattesager – herunder 10 år hos skattemyndighederne (klik her).

Landsskatteretten eller Skatteankenævnene?

En skattesag kan typisk inddeles i to. Skattesager, der vedrører lovfortolkning og skattesager, der vedrører fakta – altså skattesager, hvor skattemyndighederne ikke tror på dine forklaringer eller tilsidesætter din dokumentation.

Vedrører sagen jura bør Landsskatteretten altid vælges. Vedrører sagen fakta, bør man overveje skatteankenævnet, hvis du bor det rigtige sted. Kvaliteten af skatteankenævnene er meget forskellig.

Det er vigtig at forstå, at jo dygtigere skattemedarbejderne er, jo større er din vinderchance ved klageinstansen.  Ifølge vores statistik giver de fagligt dygtige medarbejdere i Landsskatteretten og Skatteankenævnene dobbelt så meget medhold som de inkompetente. Derfor skal man altid overveje, hvem der bliver sagsbehandler på din skattesag.

I både Landsskatteretten og Skatteankenævnet giver lov nr. 388 af 6. juni 2002 dig ret til at få 100 % omkostningsgodtgørelse i din skattesag, hvor du vinder mere end 50 % af det påklagede beløb.

Af hensyn til omkostningsgodtgørelsen i skattesager, kan det derfor være hensigtsmæssigt, at du gennemgår de relevante punkter med skatterådgiveren grundigt således, at kun det, der realistisk kan vindes, medtages. Ellers vil vinderprocenten i skattesagen nemt komme under 50 %, og du skal derfor selv betale en del af skatterådgiverens honorar. Vi kan dog via foreningen www.rimelig-skat.dk tilbyde yderligere tilskud på op til 40 % (se mere på www.rimelig-skat.dk)

Skattesager ved domstolene

Er skattesagen tabt i Landskatteretten, og ønsker man at gå videre med skattesagen, er næste klageinstans Byretten eller Landsretten, hvis skattesagen er principiel.

En skattesag ved domstolene kan dog kun føres af en advokat, hvilket vi også har tilknyttet. Ved Landsretterne vinder skattemyndighederne omkring 90 % af sine sager.

Der er derfor vores vurdering, at hvis ikke Landsskatteretten har afsagt en helt åbenbart forkert kendelse – eller man via vidneførsel kan få andre relevante fakta lagt til grund, skal man opgive at gå videre med skattesagen.

Som minimum bør man få en særlig vindervurdering af skattesagen, inden den går til domstolene. Udgifter til en sådan vurdering berettiger også til statslig omkostningsgodtgørelse.

Kontakt os gerne for en gratis og uforpligtende vurdering af, om vi skal føre din skattesag.