Selskaber i England

Selvom England ikke længere er en del af EU, kan du som virksomhedsejer frit benytte engelske selskaber.

Efter en lovændring i Folketinget i marts 2011, blev aktie- og anpartsselskaber i andre EU/EØS- lande ligestillet med danske selskaber. Det betyder, at danske virksomhedsejere i dag frit kan overdrage deres personlige virksomheder skattefrit til alle selskaber indenfor EU/EØS herunder sandsynligvis England indenfor kort tid, når en aftale falder på plads.

Netop briterne har en mere liberal holdning til ejerskab og ledelse end mange andre europæiske lande, herunder Danmark, når det drejer sig om at oprette engelske selskaber.

Der er mange fordele ved at oprette et engelsk selskab

 • Engelske selskaber er langt billigere at stifte, billigere i bogføring og typisk er der ingen revisionspligt – med mindre aktiviteten bliver meget stor. Det kan typisk give en årlig besparelse på op til 20.000 kr.
 • Selskabsregistrering kan finde sted inden for et døgn.  Dit engelske selskab registreres for det meste inden for et par timer efter det er bestilt.
 • Få skatteoptimering i form af lav selskabsskat. Skattesatsen for mindre engelske selskaber er p.t. på blot 20%
 • Meget begrænsede kapitalkrav.  Et engelsk selskab kan oprettes med en aktiekapital på blot £0,01, men en aktiekapital på £100 (ca. kr. 900) er mere almindeligt. Aktiekapitalen behøver dog ikke at blive indbetalt forud for selskabets stiftelse.
 • Mulighed for fuld anonymitet. Britisk lovgivning sikrer, at du kan holde ejerskabet anonymt i et engelsk selskab.

Ønsker du at stifte et engelsk selskab – lad CPH Revision hjælpe dig

Et engelsk selskab kan bruges til mange forskellige opgaver heriblandt ejerskab af datterselskaber, danske driftsselskaber, eller etablering af dansk filial som f.eks. driftsselskaber. Derudover er engelske selskaber også velegnede som holdingselskaber eller som leasingselskab for driftsselskaber. Du kan på den måde etablere engelske selskaber i Danmark, som styres fra Danmark.

Du kan læse mere om et engelsk selskab i følgende blog, her.

CPH Revision kan via vores samarbejdspartnere hjælpe dig med at foretage alt omkring bogføring , revision og regnskaber, når du vil stifte engelsk selskab.

———————————————————

Med vedtagelsen af L84 i marts måned 2011 blev aktie- og anpartsselskaber i andre EU/EØS- lande ligestillet med danske selskaber således, at danske virksomhedsejere nu også kan overdrage sin personlige virksomhed skattefrit til alle selskaber indenfor EU og EØS (England antages at blive medlem af EØS) . Den sidste rest af skattemæssig diskrimination er hermed borte.

Navnlig engelske selskaber kan udkonkurrere de danske selskaber. Engelske selskaber har følgende fordele:

 • Nul kapitalkrav
 • Billigere bogføring
 • Ingen eller begrænset revisionspligt
 • Billigere revision
 • Aktionærlån tilladt
 • Ingen regler omkring efterstiftelse
 • Nemmere likvidation
 • Vanskeligere at foretage omstødelse for en kurator
 • Anonymitet
 • Bedre kreditorbeskyttelse

Cph-revision kan via vores samarbejdspartnere hjælpe med at stifte engelske selskaber og foretage alt omkring bogføring og revision.

Se artikel engelske selskab under nyheder (blog)