Bitcoin – the new world order i finansiel tænkning.

For virkelig at forstå potentialet i Bitcoin skal man forstå problemet med det nuværende pengesystem. I hele den vestlige verden har vi det som kaldes fiat-penge, hvilket betyder penge, der i sig selv er værdiløse, og derfor kun får værdi via lovgivning.

Fiat-penge giver ejeren en statsgaranteret ret til at konfiskere andres aktiver – uden at give erstatning. Vi behøver således ikke frygte, at Magasin kun vil modtage guld eller Bitcoin som betaling. For hvis det skulle ske, vil politiet hente ledelsen i Magasin.

Alle aktiver i Danmark skal være til salg i nomineret kroner og al gæld skal kunne udlignes via de fiat-penge staten producerer. Man kalder også fiat-penge politi-penge fordi det i sidste ende er politiet, der garanterer fiat-pengenes værdi. Vi respekterer således, at fiat-pengene har værdi, fordi vi er tvunget til det.

Problemet er blot, at fiat-lovgivningen ikke kan håndhæves grænseoverskridende. Hvis Harrods i London ikke vil modtage danske kroner som betaling, kan vi ikke sende det danske politi efter ledelsen i Harrods.

Nationale fiat-penge kan således ikke anvendes grænseoverskridende med euroen som en særskilt undtagelse, men heller euroen kan anvendes udenfor euro-zoner. Hvis grænseoverskridende handler skal være mulige via disse nationale fiat-penge, er Nationalbankerne tvunget til at være fiat-money-converter, hvilket skaber problemer.

Ønsker man at købe ind i USA må Nationalbanken modtage fiat-kroner og skaffe fiat-dollars, i sidste end via lån. Modtager en dansk virksomhed fiat-dollars må Nationalbanken modtaget fiat-dollars og producerer fiat-kroner til virksomheden.

Hvis senariet skal overføres på nationalt plan svarer det til, at vi ikke havde en national valuta, og at alle virksomheder producerede sine egne penge. Magasin producerer Magasin-penge, der kun kan bruges i Magasin, Illum producerer Illum-penge, der kun kan bruges i Illum og slagteren producerer slagterpenge, der kun kan bruges hos denne slagter osv. Herefter skulle bankerne så oprette en byttebørs til alle disse penge. Det er sådan internationale handler reelt foregår og flere tusinde milliarder bruges til at konvertere disse fiat-penge, så internationale handler bliver mulige.

De nuværende fiat-penge gør det også vanskeligt at styre økonomien. Hvis Danske bank låner 1. mia. dollars i udlandet skal Nationalbanken konvertere disse dollars til kroner – og via frational reserve banking kan disse Nationalbank-penge (high-powered-money) konverteres til bank-kredit-penge på ca. 70 mia.kr.

Disse bank-kredit-penge påvirker økonomien på samme måde som rigtige penge, og skaber voldsomme prisforstyrrelser (prisbobler på boliger mv.) i økonomien.

Bitcoin kan på sigt blive en utrolig hensigtsmæssig intermedia-valuta, der gør, at man kan benytte sin lokale fiat-valuta til at betale for varer i udlandet – uden at Nationalbanken behøver at være indblandet – og vi kan få en mere stabil økonomi.

Speak Your Mind

*