S.M.B.A. – Selskaber

S.M.B.A.-selskaber har eksisteret siden 1889, men i 2014 blev det forbudt at stifte nye. CPH Revision har dog stadigvæk skuffe-S.M.B.A. selskaber til salg.

Fordele for S.M.B.A-selskaber:

 1. Der er ingen kapitalkrav
 2. Aktionærlån er tilladt
 3. S.M.B.A-selskaber kan udlodde udbytte flere gange om året
 4. S.M.B.A-selskaber har ingen pligt til at udarbejde årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for små virksomheder
 5.  Anonymitet da man i S.M.B.A-selskaber kan udarbejde en undtagelseserklæring i stedet for en årsrapport
 6.  ind- og udtræden af nye medlemmer giver ikke uheldige skattemæssige konsekvenser
 7.  S.M.B.A.-selskabet er kun fuldt skattepligtigt til Danmark, hvis S.M.B.A. selskabet har ledelsens sæde i Danmark
 8.  Ingen pligt til at bruge revisor
 9.  Ingen formkrav omkring afholdelse af generalforsamling mv.
 10.  Ingen problemer med ulovlig efterstiftelse
 11.  Ingen problemer med ulovlig selvfinansiering
 12.  Velegnet til holdingselskab da det letter generationsskifte, og kan forhindre havelåge-beskatning

Ulemperne ved s.m.b.a.-selskaber er følgende:

 1. S.M.B.A.-selskabet skal have minimum 2 ejere i hele dets levetid
 2. Overskud og underskud skal fordeles ligeligt
 3. Mere bureaukratisk for et S.M.B.A.-selskab at få et momsnummer (chikane fra skattemyndighederne)
 4. Der skal være aktiv deltagelse fra medlemmerne i s.m.b.a.-selskabet (står ikke i loven, men i lovbemærkningerne, men ingen ved hvad det reelt betyder).
 5. Ifølge Erhvervsstyrelsen må s.m.b.a.-selskaber ikke udstede ejerbeviser (fremgår ikke af loven eller andre primære retskilder)
 6. Ifølge Erhvervsstyrelsen skal S.M.B.A-selskaber have erhvervsdrift allerede fra anmeldelsestidspunktet
 7. Det koster en afgift til staten på 2.150 kr. at stifte et S.M.B.A-selskab
 8. SMBA-selskaber må ikke længere stiftes som skuffeselskaber (står ikke i loven eller lovbemærkningerne)

Comments

 1. Kurt Lilja says:

  Hej.

  Jeg er interesseret i at få stiftet et s…..m.b.a. samt gerne om nogle af de regler I omtaler.

  På forhånd tak
  Kurt Lilja

 2. Hvad koster et skuffe-SMBA-selskab?

Speak Your Mind

*